Vek je iba číslo. Čo na to hovorí vaša plodnosť

Vek je iba číslo. Čo na to hovorí vaša plodnosť?

Zuzana Dziacka TEHOTENSTVO

Obdobie, kedy žena môže počať dieťa, je časovo obmedzené.

Možnosť otehotnenia zabezpečuje rozmnožovacia sústava.
Neplodnosť je celosvetový problém. Podľa štatistických údajov sa neplodnosť týka asi 5 – 8 % párov na svete, v hospodársky rozvinutých krajinách Európy je to až 15 – 20 %. V súvislosti s odkladaním tehotenstva do neskoršieho veku rastie pravdepodobnosť, že žena bude musieť vyhľadať pomoc v centrách pre asistovanú reprodukciu.

Vo vyššom veku je väčšie riziko vzniku endometriózy, myómov, poškodenia vajíčkovodov vplyvom infekcie, predlžuje sa obdobie, počas ktorého je žena vystavená škodlivým vplyvom prostredia. Všetky tieto faktory môžu ovplyvniť jej reprodukčné schopnosti. Nemenej dôležité je i to, že s rastúcim vekom klesá frekvencia pohlavných stykov.

Ženská plodnosť

Aby žena mohla otehotnieť, musí mať funkčný aspoň jeden vaječník spolu s vajíčkovodom a maternicu.

Ženská plodnosť sa výrazne znižuje v priebehu desiatich rokov, ktoré predchádzajú menopauze. Hoci žena môže v mať štyridsiatich rokoch pravidelnú menštruáciu, má výrazne nižšiu schopnosť otehotnieť. Na zahniezdenie oplodneného vajíčka a udržanie tehotenstva je dôležitá správna reakcia maternice na hormonálnu stimuláciu. Tá môže byť u starších žien znížená. Tento nedostatok sa dá vyriešiť podávaním hormónu progesterónu.

Svoju "životnú lásku" som spoznala ešte na strednej škole, vtedy som mala 17 rokov. V roku 2006 som sa vydala a mala som hlavu plnú ideálov o šťastnom a fungujúcom manželstve. Všetko fungovalo a plánovali sme spolu dieťa. Už ako 18-ročná som mala zdravotné problémy a dokonca som 2-krát podstúpila laparoskopickú operáciu, ale nevzdávala som sa.

Vyšší vek žien

U starších žien je väčšie riziko spontánneho potratu. Podiel spontánnych potratov stúpa z 10 % okolo 30. roku na 34 % po 40. roku. Rastie pravdepodobnosť, že vznikne plod s chromozomálnou odchýlkou.

U žien vo veku 30 – 35 rokov je o 5 % väčšia pravdepodobnosť, že privedú na svet postihnuté dieťa, než u ženy vo veku 24 – 29 rokov. Vo vekovej skupine 36 – 39 rokov je toto riziko už 10 %. Staršie ženy mávajú aj častejšie dvojvaječné dvojčatá. Súvisí to s faktom, že majú väčší počet rastúcich folikulov, ktoré sa snažia nahrádzať vyčerpávajúce funkcie vaječníkov.

Okrem stavu vajíčok je plodnosť negatívne ovplyvnená vyšším počtom ochorení súvisiacich s vekom, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia štítnej žľazy, zápaly, málokrvnosť. V tehotenstve vo vyššom veku sa častejšie vyskytujú komplikácie, ako je preeklampsia, gestačný diabetes mellitus, zápal žíl a krvné zrazeniny. Týmito komplikáciami môže byť pri pôrode ohrozená na živote tak žena, ako i plod.
Image

Mužská plodnosť

Rovnako mužská plodnosť s vekom klesá. Zatiaľ sa však neobjasnilo, do akej miery má vek vplyv na plodnosť u mužov.

Niektoré štúdie preukázali, že aj nízky vek otca je spojený s vrodenými vývojovými chybami, ako je Downov syndróm, srdcové chyby, chyby vonkajších mužských genitálií a nervovej trubice, rázštepy pery, nevyvinutie obličiek a niektoré nádorové ochorenia. Dôvod zatiaľ zistený nebol, ale svoju úlohu hrajú škodlivé vplyvy prostredia.

Pokročilý vek otca (všeobecne sa považuje za rizikovejšiu skupinu vek nad 45 rokov) je spojený hlavne s genetickými odchýlkami, napríklad achondropláziou (trpasličí vzrast), polypózou čriev, Marfanovým syndrómom (prejavuje sa vysokým vzrastom a srdcovými chybami), Apertovým syndrómom (kostná porucha najmä lebky a končatín), retinitis pigmentosa a osteogenesis imperfekta (porucha tvorby kolagénu prejavujúca sa zvýšenou lámavosťou kostí).

Pokročilý vek otca je spojený so schizofréniou u potomkov. Vzhľadom na to, že tieto genetické odchýlky nie sú odhalené pri amniocentéze a následnom genetickom vyšetrení plodu, mali by mať rodičia na pamäti nielen zvýšené riziko vrodených vývojových chýb, ale i fakt, že nemusia byť vždy odhalené.

Čísla hovoria za všetko.

Dvadsaťročná žena pri pohlavnom styku má 2 – 3 týždne 25 % šancu na otehotnenie v jednom menštruačnom cykle, u ženy medzi 25 – 35 rokmi táto pravdepodobnosť klesá na 16 % a po 40. roku už len na 5 %. Z toho vyplýva, že odkladanie tehotenstva do vyššieho veku výrazne zhoršuje šancu na otehotnenie.

Významnú úlohu hrá prevencia vzniku ochorení, ktoré majú vplyv na plodnosť. Prevencia spočíva v zdravom spôsobe života, včasnom odhalení a riešení týchto ochorení.

Image

Ak sa chcete dozvedieť viac o mojom príbehu, inšpirovať sa ním, alebo načerpať z neho energiu, prečítajte si môj e-Book ZADARMO: Šťastnou mamou za 323 dní.

Image

Viac o umelom oplodnení a Jonášovej metóde sa dozviete v e-Booku: Ako otehotnieť? Alebo všetko o zázračnej metóde, ktorá funguje 60 rokov.

Image

Sledujte ma aj na FB fanpage Som šťastná mama.

Teším sa na vás, Zuzana