Valentín

Valentín s Ho´oponopono ?

Zuzana Dziacka VŠEOBECNÉ

Dnešný deň je známy ako “Valentínsky”. Všade samé srdiečka, ružičky, plyšáky s nápisom Milujem Ťa, bonboniéry v tvare srdca, či limitované edície darčekov.

Ale je tento deň skutočne jediný, kedy máme niekomu povedať, že ho ľúbime? Lásku by sme si mali navzájom prejavovať počas celého roka. Lásky nie je nikdy dosť!

Vráťme sa ale naspäť k názvu tohoto článku a Ho´oponopono. Čo to vlastne je?

Ho´ oponopono je starobylá a storočia uchovávaná technika, ktorú obyvatelia Havajských ostrovov odpradávna používajú  ako hygienu duše na to, aby  láska  v ich srdciach zostávala prítomná. Nájdenie vlastného JA pomocou Ho´oponopono je proces riešenia problémov uvoľnením spomienok, ktoré prežívame ako problémy. Tento proces vyvinula havajská terapeutka. Ho´oponopono je technika, ktorá pomáha človeku rozvinúť funkčný vzťah so svojou podstatou a nepretržite prosiť o nápravu chybných myšlienok, slov a skutkov. Podstata techniky spočíva v slobode a bezpodmienečnom oslobodení od minulosti. Keď sme ochotní vziať na seba stopercentnú zodpovednosť a priznať si chyby, to čo je správne a dokonalé sa  v nás postupne rozvinie.

Ho´oponopono

Ho´oponopono

Všetko, čo sa odohráva v našom vnútri, v nás samotných, sa premieta do našich životov a vytvárame si tak spomienky, ktoré následne utvárajú nami vnímanú realitu. Podľa tejto techniky, ak niečo v našom živote nefunguje, je nutné naše spomienky vyčistiť.

Opakovaním slov  milujem ťa, ospravedlňujem sa ti, prosím, odpusť mi, ďakujem ti, ktoré v podstate bežne denne vyslovujeme, dosiahneme vyčistenie od negatívnej energie v nás a zbavíme sa nevhodných myšlienok. Každý problém vzniká z myšlienok. Neustále nás prenasledujú staré úzkosti, emócie, predstavy a spomienky, ktoré vedú ku stresom,  rôznym chorobám a tiež k problémom v medziľudských vzťahoch.

Využívaním techniky Ho´oponopono sa môže začať meniť kvalita nášho života, zlepšia sa naše medziľudské vzťahy a môžeme dosiahnuť aj lepšie pracovné a osobné úspechy. Ide hlavne o to, že meníme negatívne vzorce myslenia a správania na pozitívne. Tiež je veľmi potrebné si uvedomiť, že človek pri tejto technike preberá  zodpovednosť za problém alebo situáciu, v ktorej sa nachádza. Pri tejto technike si uvedomujeme, že dôležitá je vlastná zodpovednosť, ktorá v konečnom dôsledku posilňuje, uvoľňuje a tiež oslobodzuje.

Ho´oponopono je proces riešenia problémov uvoľnením spomienok.

Ako na to?

1.Milujem ťa

Po vyslovení  slova milujem ťa v myšlienkach, smerujte toto slovo s hlbokým pocitom lásky smerom do srdca a potom  zo srdca do hlavy.

2. Ospravedlňujem sa

Netreba hovoriť za čo sa ospravedlňujete, ale treba vedieť za čo.  Napríklad za hnev, nenávisť, pohŕdanie, urazenosť, ľútosť, ukrivdenosť, lakomosť, žiarlivosť, pýchu, za pocit viny, odmietanie, výčitky, iróniu, agresivitu, za zneužívanie, manipuláciu, atď.

Vyslovením slova ospravedlňujem sa človek preberá úplnú zodpovednosť za všetky svoje myšlienky, slová i skutky, za vedomé i nevedomé ublíženie, zneužívanie, krivdy, neprávosti, nedôveru, neúctu, aroganciu a podobne. Ospravedlňujem  sa je vyjadrením uznania, pochopenia  a pokory.

3. Prosím, odpusť mi

Na základe pochopenia  človek by mal odpuštiť  všetkým, ktorí mu vedome alebo nevedome akokoľvek a kedykoľvek  ublížili. Potom by mal odpustiť sebe.  To predstavuje akt úplného zmierenia, vyrovnania. Je to  prejav lásky k životu, ktorého je človek súčasťou. Na základe pochopenia by sme mali odpúšťať všetkým, ktorí nám vedome alebo nevedome akokoľvek a kedykoľvek  ublížili.

4. Ďakujem ti

Toto slovo by malo byť vyslovené so srdcom naplneným  hlbokou vďačnosťou za možnosť nadobudnúť stratenú rovnováhu.

Zmena pomocou techniky  Ho´oponopono chce svoj čas. Niekedy sa zlepšenie môže prejaviť hneď, ale väčšinou sa účinok prejaví až neskôr. Technika Ho´oponopono nás učí, že ak chceme vyriešiť nejaký problém, musíme pracovať sami na sebe a prevziať zodpovednosť za vzniknutú situáciu. Tu nepomôžu výhovorky a obviňovanie iných. Toto nám zároveň pomáha získavať vnútornú rovnováhu.

Ho´oponopono

Ho´oponopono

Slová Ho´oponopono hovoríme aj viackrát za sebou. Kľudne dovtedy, kým nepocítime úľavu. Ak majú byť adresované nejakému človeku, myslíme pri tom na neho.

Ho´oponopono:

“Milujem Ťa”

“Ospravedlňujem sa Ti”

“Prosím, odpusť mi”

“Ďakujem Ti”

 
Je to vlastne liečebná mantra, ktorú si môžete hovoriť kedykoľvek a kdekoľvek. Treba ju však precítiť, nie len odrecitovať, aby mala účinok!
 
L. Á. S. K. A. = 5 obyčajných písmen, ktoré však v sebe skrývajú kľúč ku skutočnému šťastiu človeka.
 
Dnešný deň je ako akýkoľvek iný, ale predsa výnimočný. Je najlepší na to, aby sme v sebe niečo zmenili. Aby sme sa viac milovali, objímali, smiali a užívali si jeden druhého a samých seba.
 
Želám vám krásneho Valentína a Ho´oponopono  ?
 
 

 Zuzka 🙂